2. מינוי התובע הכללי

אם אכן ייערך הפיצול המוסדי המוצע , מומלץ כי המינוי לתפקיד התובע הכללי לא ייעשה על ידי הממשלה אלא על ידי ועדה מקצועית קבועה שתיבחר לחמש שנים על ידי נשיא בית המשפט העליון בהיוועצות עם לשכת עורכי הדין . על פי הצעתי תכלול הוועדה שופט בדימוס של בית המשפט העליון עם ניסיון בשיפוט בתחום הפלילי , שימונה על ידי הנשיא המכהן של בית משפט העליון ויהיה יו"ר הוועדה ; נוסף עליו יכהנו בוועדת המינוי יועץ משפטי לשעבר , שייבחר על ידי יו"ר הוועדה ; פרקליט מדינה לשעבר וסנגור ציבורי ראשי לשעבר , שייבחרו על ידי יו"ר הוועדה ; עורך דין בתחום הפלילי , שייבחר על ידי לשכת עורכי הדין ; איש אקדמיה בעל מומחיות במשפט פלילי ושופט בערכאה פלילית ראשונה , שגם הם ימונו לתפקידם על ידי יו"ר הוועדה . חשוב שכל הממונים לתפקידם לא יהיו חברי מפלגה פוליטית בעת כהונתם או בתקופה קרובה לה . ועדה כאמור תפקח גם על תנאי סיום הכהונה של התובע הכללי . משך הכהונה יהיה זהה לזה של היועץ המשפטי , כלומר חמש שנות כהונה . כדי להתמנות לתפקיד יהיה התובע הכללי חייב לענות על כמה דרישות מוקדמות : משפטן מובהק בעיקר בתחום המשפט הפלילי ; בעל ותק של לפחות ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר