פרק שישי הצעה לרפורמות

ההצעה לרפורמות במבנה של מוסד היועץ המשפטי לממשלה בישראל מבוססת על ניתוח השוואתי של מוסדות הייעוץ המשפטי והתביעה הכללית ברחבי העולם ועל ניתוחם של מוסדות אלה בישראל . ברור כי אופני הפעולה של היועץ המשפטי ושל פרקליטות המדינה בישראל נבדלו זה מזה בהתאם לאדם שאייש את התפקיד וברור שכך יהיה גם בעתיד . כך למשל ידע המוסד הזה יועצים משפטיים מרוסנים יחסית גם ביחסם לשר המשפטים ; אחרים היו אסרטיביים בהרבה ובלטו יותר בעוצמתם הציבורית משר המשפטים וממנכ"ל משרד המשפטים . למרות ההבדלים עדיין אפשר לזהות במשך השנים מגמות מוסדיות ומאפיינים מוסדיים מרכזיים - ובהתאם לכך גם לתת המלצות . ככלל , הייעוץ המשפטי לממשלה בישראל , על אגפיו , אינו די יציג חברתית . כמו כן דרכי המינוי לתפקיד - במיוחד של פרקליט המדינה או התובע הכללי - הן ארכאיות ולא נגישות לביקורת דמוקרטית גם אחרי המלצותיה של ועדת שמגר משנת . 1998 אין שותפות של הכנסת בתהליכי המינוי לתפקידי היועץ המשפטי ופרקליט המדינה , ואין תהליך ציבורי מקיף של שימוע , פיקוח ובקרה . מצד אחד הייעוץ המשפטי בישראל ובמיוחד התביעה הכללית אינם נהנים מאוטונומיה מקצועית מספקת , א...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר