פרק חמישי במה מותנה הכוח של הייעוץ המשפטי ושל התביעה הכללית?

כוחו של הייעוץ המשפטי להנחות משפטית וכוחה של התביעה הכללית לחקור ולהגיש כתבי אישום אינם תלויים באיחוד מוסדי שלהם אלא בגורמים אחרים . אחד מהם הוא הייצוגיות . ככלל , התערבות של גופים מקצועיים וגופי מנהל בחיים הציבוריים חייבת לגיטימציה כלשהי , וייצוגיות היא בסיס נורמטיבי וחוקתי מקובל להקניית לגיטימציה במסגרת דמוקרטית . הייצוגיות של התביעה הכללית ושל הייעוץ המשפטי מותנות בהליכי מינוי שעניינם שיפור ההזדמנויות העומדות לפני מעמדות חברתיים , קבוצות ומגזרים באוכלוסייה להגיע לתפקידים אלה . מובן כי בהיותו של ראש התביעה הכללית אדם אחד תהיה הייצוגיות מוגבלת תמיד ; עם זאת הליכי המינוי לתפקיד רם זה חייבים לאפשר הזדמנות שווה לזכות בו . נוסף על כך , הליכי המינוי חייבים למנוע תלות של פרקליטי המדינה בקהלי היעד שלהם . ברור כי עוצמתו המקצועית של ראש התביעה הכללית תלויה מאוד במומחיותו המקצועית בתחום הפלילי וביכולתו לקבל הכרעות גורליות על סמך ניסיון רב – שנים בתחום המשפט הפלילי ; כפי שהסברנו , פיצול מוסדי יחזק מאוד היבט זה . כמו כן פיצול מוסדי יחזק מאוד את האפשרות לבחור לתפקיד היועץ המשפטי אדם בעל כישורים מק...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר