2. חלוקת תפקידים עמומה בתחום המשפט הפלילי

במצב הנוכחי של איחוד מוסדי אין חלוקת תפקידים ברורה ומדויקת בין היועץ המשפטי לפרקליט המדינה בתחום המשפט הפלילי , בעיקר בכל הקשור להכרעות על הגשה ואי – הגשה של כתבי אישום . אילו תיקים פליליים יובאו להכרעת היועץ המשפטי ואילו לא ? לדוגמה : האם היועץ המשפטי יכריע בכל תיקי הרצח או רק באלה שהובאו לידיעת הציבור ? האם ידון בכל תיקי העברות החמורות או רק באלה הקשורים לאישי ציבור ? באילו תנאים - אם בכלל - תיסוג דעתו של היועץ המשפטי מפני דעתו של פרקליט המדינה , שבדרך כלל בקי ומנוסה ממנו במשפט פלילי ? לחלופין , אם היועץ המשפטי הוא הבקי יותר בתחום המשפט הפלילי - מה תהיינה ההשלכות של עובדה זו על דפוסי עבודתו עם פרקליט המדינה ? כאמור , כיום שוררת אי – בהירות רבה בכל הנוגע לחלוקת התפקידים האמורה . פרקליטים בכירים לשעבר בשירות הפרקליטות , הן בתחום הפלילי הן בתחום האזרחי , לא ידעו להסביר מה הם הקריטריונים לחלוקת העבודה . חוסר ההבחנה האמור נובע מהיעדר פיצול מוסדי ; פיצול מוסדי יביא בהכרח להגדרה מפורשת וברורה של נושאי התפקידים ושל אחריותם לניהול הליכים פליליים . 39 ראו www . justice . gov . il / NR / rdonly...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר