1. עומס עבודה אדיר וחוסר יעילות במצב הקיים

ריכוז סמכויות מנהליות , חוקתיות ואזרחיות ) למשל בתחומי הנזיקין , המקרקעין והבינוי , המסחר והמיסוי , ) כמו גם סמכויות בתחום הפלילי ובתחום המשפט הבין – לאומי - הן ברמת הייעוץ , ההכוונה , הייצוג המשפטי והחקיקה והן ברמת החקירה והאכיפה - בידיו של מוסד אחד יוצר נטל סמכויות ותפקידים אדיר וכמעט לא נסבל על היועץ המשפטי בישראל . ללא פיצול מוסדי מוסד היועץ המשפטי לא רק חייב להנחות משפטית את כל גורמי הממשל בישראל אלא גם להיות הממונה המרכזי על הלוחמה המשפטית בפשיעה על כל היבטיה ומורכבויותיה ולנהל את כלל ההליכים המשפטיים - אזרחיים ופליליים - של המדינה בבתי המשפט . זמנו של היועץ המשפטי , שהוא גם ראש התביעה הכללית , מתכלה על טיפול בעניינים שוטפים רבים ומגוונים ואין לו הפנאי והיכולת להידרש לתפקידו החשוב - ניהול האסטרטגיה של המאבק בעבריינות וטיפול בסוגיות מהותיות בדמוקרטיה כמו למשל קידום שוויון ומאבק בגזענות . פיצול מוסדי והקמה של רשות תביעה נפרדת ועצמאית , כמקובל במדינות רבות בעולם , יביאו להקלה ניכרת בהיקף הפונקציות של כל נושא תפקיד , וממילא צפויה גם להתגבר היעילות במילוי של כל תפקיד - ייעוץ משפטי ויי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר