פרק שלישי הגיון הפיצול המוסדי

ריכוז וניתוח של המידע ההשוואתי , של שיחות וראיונות עם מומחים למשפט פלילי ולמשפט מנהלי וחוקתי ועם פרקליטים בשירות המדינה בעבר ובהווה , מעלים כמה נימוקים ברורים בזכות פיצול מוסדי בין הייעוץ המשפטי לתביעה הכללית בישראל ובין אחריות לתחום הפלילי לבין אחריות בתחומי משפט אחרים . להלן אמנה את עיקר הנימוקים .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר