פרק ראשון מחקר השוואתי

ויכוחים אלה לפיצול מוסדי , חלקי או מלא . בקנדה , אף היא מדינת משפט מקובל , התבצע ב 2006 – פיצול מוסדי חלקי . הוקמה רשות נפרדת ועצמאית לתביעה כללית האחראית על מאבק בפשעים פדרליים ועל ניהול הליכים פליליים בטריטוריות הצפוניות של קנדה ובקוויבק . הפיצול המוסדי לא מתקיים לעניין עברות ברמת המדינה המקומית אלא רק בעברות פדרליות . בוויכוחים שקדמו לשינוי בקנדה הודגש הרצון להפריד את התביעה הכללית מן היועץ המשפטי שהוא דמות פוליטית ושר בממשלה , בדומה למצב בארצות הברית . עם זאת גם היום רשאי שר המשפטים הקנדי - שהוא גם היועץ המשפטי - לבקש כי החלטה של התביעה הכללית תועבר לעיונו אם הוא סבור שיש חשש לעיוות דין , בהתאם לנוהג החוקי במשפט הקנדי מאז סוף המאה התשע עשרה . נוסף על כך , בשל היריבות הפוליטית הקשה בקנדה בין האזור הצרפתי – קנדי של קוויבק לבין האזור האנגלי – קנדי של אונטריו , שר המשפטים הקנדי מחזיק בסמכות פישור בעת קונפליקטים הכוללת מציאת פתרונות חוקתיים שישמרו על אחדותה הטריטוריאלית של המדינה . המודל בקנדה ובארצות הברית - שבו היועץ המשפטי הוא גם שר המשפטים , ובארצות הברית גם התובע הכללי - הוא בעייתי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר