פסקי דין

בג , 2605 / 05 ץ" המרכז האקדמי למשפט ולעסקים , ( ר"ע ) חטיבת זכויות האדם נ' שר האוצר בג , 8887 / 06 ץ" יוסף מוסא עבד א-ראזק אל-נאבות נ' שר הביטחון בג , 466 / 07 צ" זהבה גלאון ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה בג , 6298 / 07 ץ" רסלר נ' כנסת ישראל ואח' בג , 2164 / 09 ץ" " יש דין" נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית בג , 1213 / 10 ץ" ניר נ' יו"ר הכנסת בג , 7523 / 11 ץ" אלמגור ארגון נפגעי טרור נ' ראש הממשלה בג , 6582 / 12 ץ" עמותת " אנו פליטים" נ' מדינת ישראל - שר הביטחון ואח'  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור