הצעות חוק

הצעת חוק בתי המשפט ( בוררות חובה ) ( הוראת שעה , ( תשע2011-א" הצעת חוק הבחירות לכנסת ( תיקון מס' ( 61 ( העלאת אחוז החסימה והגברת המשילות , ( תשע2013-ג" הצעת חוק הגנה על מחזיקים במקרקעין ביהודה ושומרון , תשע2011-ב" הצעת חוק הקטנת פערי שכר במשק , תש2010-ע" הצעת חוק התובע הכללי , תשע2012-ג" הצעת חוק יועץ משפטי למשרדי הממשלה , תשס2009-ט" הצעת חוק יסוד : החקיקה ( תזכיר ) הצעת חוק יסוד : הממשלה ( הפרדת רשויות ומשטר נשיאותי , ( ליברמן הצעת חוק יסוד : הממשלה ( תיקון - הגברת המשילות והעלאת אחוז החסימה , ( רותם הצעת חוק יסוד : הממשלה ( תיקון ) ( הגברת המשילות , ( תשע2013-ג" הצעת חוק יסוד : ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי , דיכטר הצעת חוק יסוד : ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי , לוין הצעת חוק יסוד : מגילת העצמאות והמדינה היהודית והדמוקרטית הצעת חוק יסוד : משאל עם , תשע2013-ג" הצעת חוק יסוד : משאל עם , לוין הצעת חוק יסוד : נשיא המדינה ( נוסח חדש , ( רמון הצעת חוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב , תשע2013-ג" הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות , תשע2012-ב" הצעת חוק שירות ביטחון ( תיקון מס' 19 ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור