רשימה ביבליוגרפית

אהרן ברק , שופט בחברה דמוקרטית , ירושלים : הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / כתר / נבו , . 2004 רות גביזון , ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית : מתחים וסיכויים , תל אביב : מכון ון ליר בירושלים / הקיבוץ המאוחד , . 1999 רות גביזון , מרדכי קרמניצר ויואב דותן , אקטיביזם שיפוטי : בעד ונגד , מקומו של בג”ץ בחברה הישראלית , ירושלים : ידיעות אחרונות וספרי חמד / מאגנס , האוניברסיטה העברית , תש”ס . גדעון דורון , משטר נשיאותי לישראל , ירושלים : כרמל , . 2006 יחזקאל דרור , מנהיג תהיה לנו ! תל אביב : ידיעות אחרונות וספרי חמד , . 2011 הני זובידה ודוד מקלברג ( עורכים , ( המערכת הפוליטית הישראלית : בין משילות לקריסה , תל אביב : האגודה הישראלית למדע המדינה , . 2008 מיכה פופר , מנהיגות מעצבת : מבט פסיכולוגי , ירושלים : אוניברסיטת תל אביב , . 2007 הגר צמרת-קרצ ) ר' עורכת , ( גם וגם : סתירות בזהות בקרב צעירים בישראל , הרצליה : קרן פרידריך אברט ומרכז מאקרו לכלכלה מדינית , ד"ר ראלף הקסל וד"ר רובי נתנזון , . 2010 אמנון רובינשטיין , עם אדם וולפסון , באין ממשלה : איך לתקן את קלקולי המשטר , אור יהודה : זמורה ביתן , ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור