סיכום

המהפכה השלטונית שבמסגרתה יכונן הממשל המשולב - משטר נשיאותי לצד דמוקרטיה פרלמנטרית - תבשר את תחילתה של תקופה חדשה בתולדות העם היהודי בארץ ישראל , תקופת הדמוקרטיה הישראלית השנייה . הצדקת שיטת הממשל החדשה נומקה לעומק , ונחיצותה בעת הזאת הוכחה בהרחבה . טיעונים כבדי משקל הוצגו כדי להסביר את החשיבות הטמונה בכינון ממשל משולב , ולשכנע בכך את המשכילים והמומחים בתורת הממשל והפוליטיקה , וכן את הרוב היהודי בישראל , אשר בחלקו מייחל לשינוי שיטת הממשל . ההנחה המושכלת הנובעת משיטת הממשל המשולב קובעת כי משטר נשיאותי ( ממשל הנשיא והסנאט היהודי ) ישכיל להתמודד בהצלחה רבה יותר עם האתגרים העומדים לפתחה של מדינת ישראל בנושאים המדינייםביטחוניים , ובאותו האופן תשכיל הדמוקרטיה הפרלמנטרית ( הממשלה והכנסת ) להתמודד בהצלחה רבה יותר עם האתגרים בנושאים החברתיים-כלכליים . הדמוקרטיה הישראלית שהונהגה עד כה לא הייתה כושלת , שכן במהלך כל תקופת הנהגתה היו לישראל הישגים רבים ; ועם זאת , שיטת הממשל הנהוגה בישראל כבר אינה יכולה לתת מענה הולם לאתגרי התקופה שבפתח . כאשר מתרבים הכשלים המעידים על אי תפקוד המערכת השלטונית , עולה...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור