פרויקטים לאומיים

מדינת ישראל ידעה עם כינונה - ולמרות מגבלות תקציב - לקדם פרויקטים לאומיים , ובהם קליטת עלייה המונית של יהודי התפוצות , התיישבות נרחבת ברחבי הארץ ובפריפריה , הקמת צבא מודרני ומצויד היטב , הקמת המוביל הארצי , ועוד משימות לאומיות נכבדות . בשנות השמונים של המאה הקודמת נבחנו שני פרויקטים לאומיים חשובים . פרויקט מטוס הלביא , שאמור היה להיות מטוס קרב מתקדם מסוגו בעולם , בוטל עקב לחץ שהפעילה ארצות הברית וכן מסיבות של אי כדאיות כלכלית בייצור המטוס ; ופרויקט תעלת הימים בנתיב מהים התיכון לים המלח , שמטרתו הייתה יצירת חשמל והתפלת מי ים , בוטל אף הוא , בגין התנגדות בינלאומית , זאת עוד בטרם נבחנה כיאות היתכנותו הכלכלית והסביבתית . מדינת ישראל אינה משופעת ברעיונות לקידום פרויקטים לאומיים אשר מבטאים חזון ארוך טווח , אך יש מספר פרויקטים כאלה המצויים בשלבי בחינה , תכנון , בדיקת היתכנות ואישור לביצוע - ואחד נוסף שראוי להציגו , כמפורט להלן : . 1 פרויקט תעלת הימים בעקבות הסכם השלום עם ירדן וההסכמים עם הרשות הפלסטינית נוצרו נסיבות בינלאומיות נוחות משנת 2007 ואילך לקידום מחודש של פרויקט תעלת הימים , תחת כותרת...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור