רשויות מקומיות

בישראל הקטנה 250-כ רשויות מקומיות , ובהן ערים גדולות , מועצות מקומיות קטנות , מועצות אזוריות ורשויות מקומיות ממגזרי המיעוטים . ריבוי הרשויות מכביד על ההתנהלות בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי , וזו עובדה שיש להשלים עמה . משרד הפנים אחראי על מרב ההיבטים הנוגעים לפעילותן של הרשויות המקומיות ואופן תפקודן , ולפיכך לפתחו מגיעות הבעיות הרבות שעמן הרשויות המקומיות מתמודדות , כמפורט להלן : . 1 איזון תקציבי של רשויות מקומיות משרד הפנים מבצע אבחנה בין רשויות מקומיות הזכאיות למענקי איזון תקציביים בהתאם לקריטריונים שקובע המשרד לבין רשויות חזקות ומבוססות שאינן זכאיות למענקים אלה . הרשויות הנתמכות מציגות דרישות להגדלת מענקי האיזון שיועברו אליהן כדי שתקציבן השנתי יהיה מאוזן , בעוד למשרד האוצר יש לעתים כוונה לקצץ דווקא בהיקף הכולל של מענקי האיזון . המנהיג נדרש למעורבות בסוגיית מענקי האיזון נוכח איומיו של מרכז השלטון המקומי לשבות עקב כוונה לקצץ בתקציב מענקי האיזון או עקב קיצוץ בפועל . המנהיג צריך להסדיר את סוגיית היקפו של מענק האיזון הכולל לרשויות המקומיות כדי למנוע את השבתת הרשויות ולאפשר שירותים בסיסי...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור