חקלאות ופיתוח הכפר

אהבת האדמה ועבודת האדמה הן ערכים החשובים לבני האדם מראשית האנושות ועד ימינו . כל אומה רשאית להתגאות בהתיישבות החקלאית שלה ובפרי תוצרתה . העם היהודי ששב לארצו מגלות ממושכת שב גם אל הערכים הבסיסיים של אהבת האדמה ועבודת האדמה , והקים מפעלי התיישבות חלוציים ברחבי הארץ . התמורות הכלכליות-חברתיות במדינת ישראל חייבו את הקיבוצים והמושבים להתנהל שונה חברתית ועסקית על מנת להמשיך ולהתקיים . מעורבות המדינה בהקשר זה הייתה ותהיה חיונית , כמפורט להלן : . 1 החוסן הכלכלי של המושבים והקיבוצים החוסן הכלכלי של המושבים והקיבוצים חשוב בראייה לאומית , שכן משקיהם החקלאיים מספקים את התצרוכת החקלאית של מדינת ישראל , ונוסף על כך , התיישבותם בפריפריה ולאורך גבולות המדינה היא ערך חשוב בפני עצמו . הראייה הלאומית היא שאפשרה את הסדר הקיבוצים להוצאת המשקים הקיבוציים מהמשבר שאליו נקלעו ואת הסיוע הממשלתי למושבים . המשקים החקלאיים אינם נסמכים עוד על עבודת חבריהם בלבד , ולשם שגשוגם הם נזקקים לידיים עובדות מבחוץ . תפקידו של המנהיג להבטיח כי המשקים החקלאיים המצליחים לא ייקלעו לקשיים בגין היעדר ידיים עובדות , ולשם כך עליו לפ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור