אנרגיה ומים

ניהול יעיל של משק האנרגיה ומשק המים בישראל חיוניים לתפקודה של חברה מודרנית ותעשייתית , לצמיחה כלכלית ולרמת חיים גבוהה של האוכלוסייה . מניעת משברים במשק האנרגיה ובמשק המים מחייבת היערכות מוקדמת של המערכת השלטונית ונקיטת מדיניות ארוכת טווח הצופה גם התפתחויות שליליות , הנובעות ממגבלות של גורמים בינלאומיים לעניין אספקת חומרי אנרגיה או כתוצאה מעונות בצורת , כמפורט להלן : . 1 משק האנרגיה א . אספקת אנרגיה המופקדים על משק האנרגיה בישראל אחראים על הניהול הלאומי לאספקה סדירה של חומרי אנרגיה כגון פחם , נפט וגז טבעי , ליצירת חשמל ואנרגיה לצריכת מגוון הלקוחות במדינה , ובהם : מפעלי תעשייה , גורמים עסקיים , תשתיות ממשלתיות , מוסדות ציבור , משקי הבית ועוד . המנהיג נדרש לסוגיית ניהול ותכנון משק האנרגיה בישראל בחמישה היבטים מרכזיים , כלהלן : . 1 חתימת הסכמים בינלאומיים מול מדינות או חברות בינלאומיות למטרת אספקה של חומרי אנרגיה לישראל , המאפשרת את פעילות המשק הישראלי . יש לבחון את כל ההצעות העסקיות בטרם החתימה על ההסכמים , אשר תנבע משיקולים כלכליים אך גם מדיניים . . 2 אישור הקמה של תחנות כוח נוספות לייצו...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור