תשתיות תחבורה

לתשתיות התחבורה בישראל חשיבות רבה , בארבעה ממדים עיקריים : ( א ) בממד הכלכלי , התחבורה חשובה להנעה של אמצעי ייצור , חומרי גלם וסחורות במהירות ובבטיחות ממקום למקום ; ( ב ) בממד התעסוקתי , חשוב לאפשר לעובדים להגיע למקום עבודתם בזמן סביר ; ( ג ) בממד היישובי , תשתיות תחבורה מאפשרות פיתוח יישובים ופיזור אוכלוסין מהמרכז לפריפריה ; ( ד ) בממד הפנאי , תשתיות תחבורה טובות מאפשרות גישה נוחה ומהירה לאתרי טבע , לאתרי תיירות ולמוסדות תרבות ופנאי . העוצמה הכלכלית של מדינה ואיכות החיים של תושביה עשויים להיקבע אפוא בהתאם לרמת הפיתוח של תשתיות התחבורה בה , כמפורט להלן : . 1 פיתוח תשתית הכבישים הבינעירונית פיתוח תשתית הכבישים הבינעירונית ( כולל מחלפים וגשרים ) מחייב תכנון ארוך טווח וקפדני , המאפשר להביא בחשבון אילוצים שונים על תוואי הדרך וכן שריון תקציבים הנדרשים לביצועו , בפריסה של שנים אחדות . תקציב החברה הלאומית לדרכים בישראל המושקע מדי שנה בפיתוח תשתית הכבישים נמוך מהצרכים הקיימים , ולכן נקבעים סדרי עדיפויות לפיתוח כבישים בדגש על נפח תנועה על הכביש ומסוכנות הכביש ( כבישים לא בטיחותיים שמתרחשות בהם ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור