מערכת הרווחה

מערכת הרווחה נושאת על כתפיה את הטיפול במצוקות של השכבות החלשות בחברה . עליה להיות קשובה ורגישה למשפחות ולבודדים שהגורל לא שפר עליהם והם נזקקים לסיוע מהמדינה לצורך הבטחת קיומם בכבוד . החברה נבחנת באופן שבו היא מסייעת למוכי הגורל שבקרבה , לעניים , למסכנים , לבודדים , לחריגים , למוגבלים , לקשישים , לנפגעים על רקע מיני , לילדים בסיכון , והרשימה עוד ארוכה . המשאבים התקציביים העומדים לרשות מערכת הרווחה אינם מספקים כדי מתן מענה הולם לכלל המצוקות החברתיות , ועל מקצתן יורחב להלן : . 1 קשישים בישראל התפתחות המחקר על אודות הקשישים בחברה נוכח העלייה בתוחלת החיים וקידום מדיניות ייעודית לטיפול במצוקות הקשישים , מסייעים להתבססותה של מוסכמה חברתית שעיקרה לאפשר חיים בכבוד לקשישים בישראל . חיים בכבוד בעבור אוכלוסיית הקשישים ברמתה הבסיסית ביותר משמעה : חיים בדיור ראוי , הכנסה סבירה מפנסיה ומקצבת זקנה להוצאות שוטפות כדי להימנע ממצב של עוני , מענה רפואי ותרופתי למחלות כרוניות ואחרות , קבלת סיוע במקרה של מוגבלות פיזית ונפשית , חיים בחברת אנשים כדי למנוע תסמינים של עצבות ובדידות וחוסר הנאה מהחיים . רבים מהקש...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור