מערכת הבריאות

המשבר הממושך במערכת הבריאות הציבורית במהלך , 2011 שכלל עיצומים של רופאים בכירים והתארגנות של מתמחים אשר הגישו התפטרות קולקטיבית מבתי החולים , העיד ביתר שאת על בעיותיה של מערכת הבריאות הציבורית , כמפורט להלן : . 1 שכר הרופאים והמתמחים בבתי החולים אחת לכמה שנים נערך הסכם שכר קיבוצי בין משרד האוצר לבין ההסתדרות הרפואית בישראל המייצגת את הרופאים ואת המתמחים . במשא ומתן שהתנהל בין הצדדים בשנת 2011 הושג הסכם שכר קיבוצי חדש למשך תשע שנים . ההסכם נדחה על ידי המתמחים בבתי החולים , ולמחאתם הציבורית הצטרפו רופאים בכירים אשר לא קיבלו את עמדת הגוף המייצג אותם . המנהיג נדרש לסוגיית שכר הרופאים בגין התמשכות יתר של עיצומי הרופאים ובשל הסתבכות המשא ומתן מול המתמחים , שהגיע עד לפתחי בית הדין הארצי לעבודה ובית המשפט העליון . בהמשך הגיע המשבר לדיון בפני בורר , ורק בסיועו של האחרון הושג הסכם עם המתמחים . המנהיג נדרש ללמוד את סוגיית שכר הרופאים ואת מצוקת התורנויות של המתמחים , כדי שבעתיד יהיה מעורב במשבר בשלב מוקדם יותר , זאת על מנת למנוע מצוקה מיותרת מציבור המטופלים בבתי החולים . . 2 פיתוח בתי חולים פיתוח ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור