דיור והתיישבות

אסכולה חדשה מבקשת לקבוע את הזכות לדיור כזכות בסיסית של האדם , דרישה שעלתה בעת משבר הדיור שהחל בשנת 2011 ונמשך מאז , והציג את כישלונה המוחלט של מדיניות הדיור הממשלתית . חלקים גדלים והולכים בחברה הישראלית מתרחקים מהיכולת לרכוש דירה , עקב עלייה משמעותית במחירי הדירות ובמספר המשכורות הנדרשות לרכישת דירה ממוצעת בישראל 135 ) משכורות בשנת 2013 לעומת 104 בשנת . (! 2008 המחאה החברתית של קיץ 2011 הציגה את בעיית הדיור במלוא חומרתה אך טרם הוסדרו סוגיות הדיור המרכזיות , כמפורט להלן : . 1 היקפי בנייה - היצע וביקוש במשך שנים רבות היקפי הבנייה של דירות בישראל לא היו מספקים , וההיצע לא 79 בעניין העלייה במחירי הדירות ראו : “ תיאור וניתוח השינויים במחירי הדירות למגורים בשנים האחרונות , " מרכז המחקר והמידע , הכנסת , . 28 . 4 . 2013 ענה על הביקוש הגובר , בעיקר באזורי הביקוש במרכז הארץ . מצב זה הוביל בשנים האחרונות לעלייה חדה במחירי הדירות ( ויש הטוענים להיווצרות " בועת נדל . ( "ן" היקפי הבנייה נקבעים בהתאם לכמה גורמים , ובהם : המדיניות הממשלתית בנוגע לשיווק קרקעות ליזמים לצורך בנייה , קצב אישור תכניות הבני...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור