מערכת החינוך וההשכלה גבוהה

האסכולה החינוכית רואה את מערכת החינוך וההשכלה הגבוהה בישראל כהשקעה הלאומית החשובה ביותר , אשר עתידה לקבוע את חוסנה ואיכותה של החברה הישראלית לדורות הבאים . הדעה הרווחת כלפי מערכת החינוך וההשכלה הגבוהה היא כי חלה הידרדרות בהגשמת יעדיה הערכיים , החינוכיים והמחקריים , המתבטאת במגמת ירידה בתחומים אלה . המלצות ועדת דוברת ולאחריה יישום תכנית אופק חדש נועדו לקדם רפורמה בחינוך בישראל בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים כדי לשנות את פני המגמה . כמה סוגיות ראויות לבחינה בנוגע למערכת החינוך וההשכלה הגבוהה , כמפורט להלן : . 1 בעיות יסוד במערכת החינוך א . לימוד נושאי הליבה מערכת החינוך בישראל כוללת זרמים שונים המתוקצבים ונתמכים על ידי מערכת החינוך , ובהם החינוך הממלכתי , החינוך הדתי-ממלכתי , החינוך התורני , החינוך ההתיישבותי והחינוך במגזרי המיעוטים . ריבוי הזרמים מעלה את הצורך בלימוד נושאי הליבה המחייבים את כל הזרמים בחינוך ( כגון : עברית , חשבון , אנגלית , אזרחות , היסטוריה ומדעים , ( אלא שבחינוך התורני אין מקדישים את הזמן הנדרש ללימוד נושאי הליבה ובעקבות כך התעורר שיח ציבורי . המנהיג נדרש לבחון את הס...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור