הדת היהודית

הדת היהודית חוותה אירועים היסטוריים רבי-משמעות וידעה לשרוד את כל אלה בתקופות קשות , מימי בית ראשון ובית שני , דרך גלות ממושכת , שואת יהודי אירופה ועד לכינון מדינה יהודית בארץ ישראל . האסכולה הדתית רואה צורך בשמירה על הדת היהודית כשם שהשתמרה מדורי דורות , בשינויים המתחייבים על פי פסיקת גדולי הדור ; וזאת לעומת אסכולה חילונית ליברלית , שהייתה מעדיפה יתר התאמה של הלכות הדת היהודית לנסיבות חברתיות משתנות . במתח הקיים סביב הדת היהודית בציבוריות הישראלית עולות כמה סוגיות מהותיות , כמו שיפורט להלן : . 1 אחדות העם וגווניו הדת היהודית מגדירה את הגוונים של היהודים על פי השתייכותם לארבע קבוצות : חילוניים , מסורתיים , דתיים וחרדיים . אחדות העם היהודי על גווניו השונים חשובה לתפקודה של החברה הישראלית ולשמירת ייחודיותה של מדינת ישראל ; ואילו שסעים בתוך החברה היהודית עלולים לפגום באחדות העם היהודי וביכולתו לקיים חברה ומדינה . המנהיג נדרש להתמודד בסוגיה זו ולהסדיר את השסעים בחברה היהודית באמצעים שונים , מתוך הבנה שכבוד הדדי בין הקבוצות יאפשר את כינונה של חברה יהודית סולידרית . . 2 הסדרי זוגיות הרבנות הר...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור