מיעוטים בישראל

המיעוטים בישראל כוללים מוסלמים , נוצרים , בדואים , דרוזים וצ'רקסים , ומהווים יחד 20 % -כ מאוכלוסיית המדינה . במשך עשרות שנים נאבקו המיעוטים לקבלת יחס שוויוני ממוסדות המדינה הרשמיים , אך המציאות מוכיחה כי קיימים פערים בין האוכלוסייה היהודית ובין אוכלוסיית המיעוטים בנושאים שונים , וכי השתלבות המיעוטים בחברה הישראלית אינה מלאה . הפערים נובעים ממבנה הממשל הנוכחי , ממדיניות ממשלתית ומאזלת ידם של נציגי המיעוטים בכנסת וברשויות המקומיות . החברה הישראלית צריכה להתייחס למיעוטים בתחושת " כבדהו" ולקדם את יחסי היהודים והמיעוטים , כמפורט להלן : . 1 יחסי יהודים ומיעוטים בישראל ישראל ניצבת בפני מאבק אזרחי ולאומי בין רוב יהודי למיעוט ערבי , העלול להתפתח לכיוונים של הסלמה ביחסים בין האוכלוסיות , תוך כדי גילוי סממני ניכור , התבדלות , גזענות ואלימות - כל זאת אם לא תנקוט הממשלה צעדים לשינוי המגמות בחברה הישראלית . המנהיג נדרש לגבש מדיניות לשילוב המיעוטים בחברה הישראלית ולכינון ברית אזרחית בין הרוב היהודי לבין הרוב בקרב המיעוט הערבי המעוניין ביחסי קרבה עם האוכלוסייה היהודית , ולמימושה של מדיניות זאת באמצעות...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור