היערכות העורף לאסונות המוניים

חברות מתקדמות נערכות לגרוע מכול . כגודל האיומים וסבירותם להתרחש , כן גודל המאמץ והמשאבים המושקעים בהיערכות העורף למניעתם , למזעור נזקיהם , לסיוע לאוכלוסייה הנפגעת ולשיקום אזורים מוכי אסון . ישראל נדרשת להיערך לאסונות טבע לצד איומים אחרים , כמו שיפורט להלן : . 1 היערכות לרעידות אדמה סוגיית ההיערכות לרעידות אדמה הוצגה בפרק השני לשער זה , אך מכיוון שזהו נושא האמור להיות ממשקי בין ממשל הנשיא לממשלת ישראל , חובה גם על המערכת האזרחית להיערך לקראתו . המנהיג נדרש לקדם תכנית פעולה סדורה ולהקצות משאבים ההולמים את הסכנה הטמונה ברעידת אדמה חזקה , כדי לבצע היערכות אזרחית של העורף לתיאום , פיקוד ושליטה בין כל יחידותיו השלטוניות והציבוריות , ובהן משרד הבריאות , המשרד להגנת הסביבה , משרד החינוך , רשויות מקומיות , משטרה , הרשות הארצית לכבאות והצלה ושירותי הצלה נוספים , וכן ליישם את המדיניות לחיזוק מבנים ישנים , להכין את האזרחים לתרחישי אסון , לבצע תרגילים לכוחות ההצלה והסיוע ועוד . . 2 היערכות העורף למתקפת טילים בעידן המלחמות החדש יהיה העורף הישראלי מטרה למתקפות של טילים מכיוונים שונים שיכסו את שטחה של...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור