מערכת המשפט

מערכת המשפט בישראל מגנה על ערכי המשטר הדמוקרטי , מייצגת את שלטון החוק ומגנה על זכויות האדם והאזרח . סדר היום הציבורי מעלה סוגיות אחדות הנוגעות למערכת המשפט , כמו שיפורט להלן : . 1 כיבוד העיקרון של עליונות שלטון החוק כיבוד העיקרון של עליונות שלטון החוק הוא בסיס לקיומה של החברה הישראלית . כל הרבדים בחברה מצווים לכבד עיקרון זה , שאם לא כן לא תתקיים חברה אלא אנרכיה . המנהיג מצווה להנחיל לכל הרבדים בחברה את החשיבות הטמונה בהקפדה על עקרון העליונות של שלטון החוק , וכן בכיבוד פסקי הדין הניתנים בבתי משפט , ככל שאלה נוגעים לתפקודה של המערכת השלטונית ביחסיה עם האזרחים . . 2 מעמדו של בית המשפט העליון בית המשפט העליון זוכה למעמד רם בציבוריות הישראלית , ועם זאת בשנים האחרונות גברה הביקורת נגדו בשלושה נושאים מרכזיים . האחד , השלטת התפיסה של אקטיביזם שיפוטי שלפיה הכול שפיט ; השני , הסמכות שנטל לעצמו בג"ץ לפסול חוקים של הכנסת בטענה שאינם חוקתיים , כלומר סותרים חוקי יסוד ; והשלישי , דרכי המינוי של שופטי בית המשפט העליון והמידה שבה הם מייצגים את קשת הדעות והרבדים בחברה הישראלית . המנהיג מחויב מצד אחד בשמ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור