משברים כלכליים עולמיים

ארצות הברית ומדינות אירופה עוברות החל משנת 2008 משברים כלכליים דרמטיים המשפיעים על הכלכלה העולמית . שלא בטובתה עלולה ישראל הקטנה להיטלטל נוכח משבר כלכלי-עולמי , שכבר מאיים להטביע מדינות באירופה בתוך ים החובות שיצרו לעצמן . בתקופה של משבר כלכלי-עולמי נדרשת ישראל למשנה זהירות בהתנהלותה הכלכלית , לבחינת כמה וכמה סוגיות כלכליות והיערכות לקראתן , כמו שיפורט להלן : . 1 האיתנות הפיננסית של המדינה ישראל נדרשת לאיתנות פיננסית , קרי חוב לאומי סביר ונשלט המאפשר קבלת אשראי בריבית נמוכה , בעת התרחשותו של משבר כלכלי-עולמי . המנהיג יצטרך להנחות הפעלה של צעדים לריסון ההוצאות התקציביות הציבוריות כדי להקטין סיכונים נוכח האפשרות שמשבר כלכלי-עולמי יפגע גם בישראל . . 2 השפעה על רמת התעסוקה במשק למשבר כלכלי-עולמי תיתכן השפעה על המשק הישראלי , הנמצא ברמת תעסוקה גבוהה ובשיעור אבטלה נמוך - והוא עלול להוביל למצב של מיתון ועלייה ברמת האבטלה . המנהיג יצטרך להיערך למצב של מיתון במשק הישראלי ולנקיטת צעדים כלכליים שיפחיתו את עוצמתו ואת השפעותיו השליליות . . 3 השפעה על החברות המייצאות משבר כלכלי-עולמי עלול לפגוע בחבר...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור