ניהול משברים חברתיים-כלכליים

ניהול משברים חברתיים-כלכליים הוא תפקידו המובהק של המנהיג ; ברגעי משבר הוא יכול להצדיק את תוארו כמנהיג או לאבדו באחת . בפני המנהיג ניצבות כמה סוגיות חשובות הנוגעות לניהול משברים חברתיים-כלכליים , כמו שיפורט להלן : . 1 משברים חברתיים-כלכליים בהתהוות משברים רבים בנושאים חברתיים-כלכליים פורצים לתודעה הציבורית בעקבות מחדל ממשלתי , מחאה ציבורית , סיקור תקשורתי או דו"ח נוקב של מבקר המדינה . ממשלות אינן מזדרזות להודיע לציבור ביוזמתן על משברים בנושאים חברתייםכלכליים ; הנטייה הקיימת במערכות שלטוניות היא לא להעצים בעיות חברתיותכלכליות לכדי משברים המעידים על חדלות הממשלה . 72 ראו : החלטת ממשלה מס’ 13 . 5 . 2012-מ 4624 בנושא שיפור קליטת יוצאי אתיופיה . לפיכך , משברים חברתיים-כלכליים בהתהוות אינם זוכים להיערכות הולמת של הממשלה קודם פריצתם לתודעה הציבורית . הממשלה דוחה את העיסוק במשבר המתהווה עד למועד שבו הכול משוכנעים כי ישראל עומדת לפתחו של משבר . המנהיג אפוא חייב לבחון דרכים לשפר את יכולת האיתור והחיזוי של משברים חברתיים-כלכליים בהתהוות , כדי שהממשלה תהיה ערוכה להתמודדות מקדימה עמם בטרם יגיעו לשיא...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור