יעדי המדיניות החברתית-כלכלית

המנהיג נדרש לגבש תפיסת עולם בנושאים החברתיים-כלכליים אשר תהווה מצפן ערכי לניווט ענייני המדינה , בדומה לתפיסת הביטחון של ישראל - ואשר תציג יעדים אסטרטגיים לקביעת המדיניות החברתית-כלכלית השוטפת של ראש הממשלה , כמפורט להלן : . 1 חברה דמוקרטית ישראל תהיה מחויבת לעקרונות וחוקים המאפשרים את קיומה של חברה דמוקרטית במערכות השלטון , במפלגות , בארגונים ציבוריים , בארגונים מקצועיים , בתקשורת ובשיח ציבורי , פוליטי ואקדמי , כל זאת מתוך יחס של כבוד וסובלנות לעמדות של רוב ומיעוט ולעמדות של בעד ונגד . . 2 חברה צודקת ישראל תהיה מחויבת לעקרונות וחוקים המאפשרים את קיומה של חברה צודקת במערכת המשפט , במוסדות השלטון , בארגוני החברה האזרחית , במגזרי החברה ובקהילותיה , זאת מתוך יחס של כבוד לאדם במצוקתו , המשווע לצדק , ולזולת שאין קולו נשמע . . 3 חברה סולידרית ישראל תהיה מחויבת לעקרונות וחוקים המאפשרים את קיומה של חברה סולידרית בין מעמדות בחברה , בין עדות ומגזרים בחברה , בין נשים וגברים , בין שכבות גיל באוכלוסייה ובין תחומי עיסוק שונים , כל זאת מתוך יחס של כבוד למאבקיהם הצודקים של כל קבוצות המחאה המאורגנות והב...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור