פרק שלישי דמוקרטיה פרלמנטרית - קביעת מדיניות בנושאים חברתיים וכלכליים

בפרק זה נציג סקירה מקיפה על אודות האתגרים המרכזיים שראש הממשלה במתכונת הממשל החדשה יידרש להתייחס אליהם כמנהיג שיוביל תהליכים לקביעת מדיניות . מדובר בנושאים חברתיים-כלכליים , ובסוגיות נוספות המשותפות לשתי המערכות הביצועיות : הנשיאותית והפרלמנטרית . תהליכים אלה תכליתם להניב באופן ראוי , מקצועי ומושכל שורה ארוכה של החלטות והכרעות בסוגיות הרבות העומדות לפתחו של ראש הממשלה . הנושאים החברתיים-כלכליים אינם פחות מאתגרים או חשובים מהנושאים המדיניים- ביטחוניים . איומים נשקפים לישראל בזירה הבינלאומית - אך גם בזו הפנימית ; אלה וגם אלה ראויים להתייחסות המנהיגים ולהכרעותיהם . על כתפיו של ראש ממשלה במתכונת הממשל החדשה מונחת אחריות רבה מזו של ראש ממשלה במתכונת הממשל הנהוגה בכל הנוגע לטיפול בנושאים החברתיים-כלכליים ; עליו להכיר את בעיות החברה הישראלית ולהעמיק בהן בתשומת לב רבה - ולהנהיג את זרועות הממשל לקדם פתרונות ראויים ויצירתיים לבעיות המרכזיות .  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור