מיעוטים בישראל

הקמת מדינת ישראל הגדירה באחת שתי מסגרות שונות לסכסוך הישראלי-ערבי : עימות צבאי מול מדינות אויב ערביות בזירה החיצונית ונורמליזציה ביחסים בין יהודים לערבים בזירה הפנימית . ערביי ישראל מעוררים שתי תחושות נוגדות בקרב יהודים , תחושת "כבדהו" בהתאם למגילת העצמאות ( ראו "מיעוטים בישראל" בפרק השלישי לשער זה , ( ותחושת " חשדהו" שמשמעותה הצורך להיות ערניים לסכנות הנובעות מהמיעוט הערבי בישראל , כמו שיפורט להלן : . 1 המיעוט הערבי בישראל - עמדות וכוונות מה הן העמדות האמיתיות או הנסתרות של המיעוט הערבי בישראל ביחסו למדינת ישראל כמדינת היהודים ? כמה אפשרויות שנציג מעלות סימני שאלה בנוגע להשתלבותו של המיעוט הערבי בישראל כמדינת היהודים , כלהלן : א . מטרתו של המיעוט הערבי להיאבק במדינת ישראל ולשלול את היותה מדינת הלאום של העם היהודי . ב . מטרתו של המיעוט הערבי לקדם את רעיון " מדינת כל אזרחיה" כדי להוביל לביטול הייחודיות של המדינה היהודית , כך שהמדינה תנהג בשוויון מלא בין אזרחיה היהודים ובין אלה הערבים . ג . מטרתו של המיעוט הערבי לקדם את רעיון המדינה הדו-לאומית , ובה הפלסטינים בשטחי יהודה ושומרון וערביי י...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור