מערכות המשפט והחקיקה

נושאים מדיניים וביטחוניים נקשרים בתודעה הציבורית להחלטות והכרעות של מנהיגים , ועם זאת , סוגיות מדיניות-ביטחוניות עולות לסדר היום הציבורי גם בהקשרים של מערכות המשפט והחקיקה , כמו שיפורט להלן : . 1 גיבוש עמדת המדינה בסוגיות בעלות משמעות מדינית וביטחונית הנדונות בבג"ץ האקטיביזם השיפוטי אפשר לעתירות רבות בסוגיות מדיניות-ביטחוניות להגיע אל פתחו של בג"ץ . קברניטי המדינה בסיוע מחלקת הבג"צים בפרקליטות נדרשו להציג את עמדתם בנוגע לעתירות . פעמים , פסיקות מסוימות דחו את העתירות ואילו עתירות שהתקבלו במידה כזאת או אחרת חייבו את המדינה לשנות את החלטותיה או את מדיניותה . מצב זה , שבו מערכת שיפוטית מתערבת בשיקולי מדיניות של הקברניטים , מעורר מחלוקת בין רשויות השלטון . לפיכך הסדרת הסמכויות שבין הרשות המבצעת לזו השופטת תהא מעניינו של המנהיג . . 2 חקיקה בנושאי מדיניות חוץ , ביטחון וגבולות הסוגיות המדיניות-ביטחוניות עשויות לחייב קידום חקיקה חדשה או שינויי חקיקה בחוקים תקפים , על מנת להתמודד עם איומים שונים , כמו : המאבק בטרור או תופעת המסתננים מאפריקה , וכן תעסוקנה בנושאים כמו קביעת הסדרים לטיפול בסוגיות ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור