משטר וממשל

מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית חדשה במונחי זמן היסטוריים , ואף על פי כן פניה לבחינת הממשל והדמוקרטיה הנהוגים בה , זאת לאור שיח ציבורי המתנהל בזירה הפוליטית והאקדמית , כמפורט להלן : . 1 הצעות לשינויים בשיטת הממשל בשני העשורים האחרונים החלו פרופסורים מהאקדמיה ופוליטיקאים לבחון את שיטת הממשל בישראל , נוכח הבנתם כי שיטת הממשל אינה מביאה לידי מיצוי היכולת למשול . המעבר לבחירה ישירה של ראש ממשלה ובחירה בנפרד למפלגות היה השינוי הראשון שחוקק ובוצע הלכה למעשה , אך לאחר תקופה קצרה שבה ישראל לשיטת הבחירות הקודמת , בפתק אחד , זאת לאחר שהמערכת הפוליטית הפנימה כי השינוי הנדרש ביכולת למשול לא הושג ואילו פגמים אחרים נוספו . פרופסורים ואנשי ציבור ממוקדים עתה בשתי גישות שונות לשינוי שיטת הממשל וחיזוק היכולת למשול , האסכולה הפרלמנטרית קוראת לשורה של שינויים במסגרת השיטה הנהוגה ואילו האסכולה הנשיאותית קוראת לשינוי משמעותי ומעבר למשטר נשיאותי . הסוגיה נמצאת על סדר היום הפוליטי והיא מעניינו המרכזי של ספר זה . . 2 חקיקת חוקי יסוד מכיוון שמייסדי האומה לא השכילו להסדיר את סוגיית החוקה בשנותיה הראשונות של המדינ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור