2. דה-לגיטימציה של ישראל

א . דה-לגיטימציה מצד מדינות ישראל מתמודדת בזירה הבינלאומית עם תופעה מתרחבת של דה-לגיטימציה האוחזת במדינות מסוימות , גם בקרב אלה שהן באופן מסורתי ידידותיות לישראל , וזאת בארבע רמות של דה-לגיטימציה : דה-לגיטימציה להיותה של ישראל מדינתו של העם היהודי ; דה-לגיטימציה לעמדות המדיניות של ישראל במשא ומתן עם הפלסטינים או למדיניות שהיא נוקטת כלפי מדינות ערב ; דה-לגיטימציה לאופן התנהלותה של ישראל בשטחים , בעיקר בנושא ההתנחלויות והבינוי בהן ; ודה- לגיטימציה לפעילותה הצבאית של ישראל בשטחי יהודה , שומרון ורצועת עזה , או לפעילות צבאית מתוכננת כלפי איומים הנשקפים לה . לישראל עבודה רבה בזירה הדיפלומטית כדי להסיר מעליה את סכנות הדה-לגיטימציה . ב . דה-לגיטימציה מצד ארגונים בינלאומיים ארגונים בינלאומיים אנטי-ישראליים נוטלים חלק במסע הדה-לגיטימציה של ישראל במטרה להשפיע על השיח הבינלאומי ועל מדינות בקשריהן עם ישראל . מעבר לכך , הארגונים הבינלאומיים שאינם מחויבים למדיניות ממשלותיהם גורמים בפעילותם לנזק תדמיתי לישראל ולהרעת קשרי סחר וכלכלה עמה . לישראל קשה מאוד להתמודד ישירות מול ארגונים בינלאומיים , אך חובה ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור