1. מעמדה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי

א . הכרה בינלאומית במדינת הלאום של העם היהודי הכרה בינלאומית רחבה במעמדה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי חיונית מאוד , מול הצגת עמדות אחרות הרואות אפשרות להיותה מדינה ללא אפיון לאומי אחד , זאת כדי להכין את הקהילה הבינלאומית להכרה בישראל כמדינה דו-לאומית . ישראל צריכה להיות ערוכה להגן על עמדתה וכן למנוע כל ניסיון להעניק לגיטימציה לדיון בינלאומי המסכן את מעמדה המיוחד של מדינת היהודים . ב . תמיכה באינטרסים הביטחוניים והקיומיים של מדינת ישראל ישראל צריכה לפעול בזירה הבינלאומית כדי שמדינות תבל תכרנה בזכות קיומו של העם היהודי במדינת ישראל . כך תזכה המדינה לתמיכה רחבה של המדינות באינטרסים הביטחוניים והקיומיים שלה , אל מול הסכנות הקיומיות האורבות לה . בהתאם לצדק ההיסטורי שנעשה עם העם היהודי לאחר השואה , על המדינות להיות פעילות בזירה הבינלאומית , ולא רק באופן מוצהר , כדי למנוע כל סכנה לקיומו של העם היהודי בארצו .  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור