ענייני החוץ של ישראל

הקהילה הבינלאומית מגלה עניין רב במדינת ישראל ובמזרח התיכון , בסכסוך הישראלי-פלסטיני ובמאבק המתמשך בין ישראל למדינות ערב , לרבות סיכויי השלום וסיכוני המלחמה - כל זאת נוכח האינטרסים השונים שיש למעצמות ולמדינות נוספות ביחס למתרחש באזור , ועל רקע האפשרות כי תהליכים המתרחשים במזרח התיכון ישפיעו באופן דרמטי על תהליכים עולמיים . לאור תשומת הלב הרבה שזוכה לה מדינת ישראל בקרב מנהיגים בעולם ובתקשורת העולמית ראוי לבחון את ענייני החוץ של ישראל ( למעט אלה שכבר תוארו ונסקרו בפרק זה , ( כמו שיפורט להלן :  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור