ההתיישבות ביהודה ושומרון

התיישבות של יהודים בשטחי יהודה ושומרון זה 37-כ שנה מעוררת שיח נוקב בין בני פלוגתא בפוליטיקה ובציבוריות הישראלית . ההתיישבות בשטחים מעלה לסדר היום הציבורי סוגיות שנויות במחלוקת , כמו שיפורט להלן : . 1 המעמד הבינלאומי של השטחים מעמד שטחי יהודה ושומרון מבחינת הדין הבינלאומי הוא של " שטחים כבושים . " כך אומות העולם מתייחסות לשטחים שכבשה ישראל במהלך מלחמת ששת הימים . דו"ח השופט העליון בדימוס אדמונד לוי מיוני , 2012 הידוע כדו " ח" ועדת לוי , " סותר את ההנחה המקובלת . בדו"ח נקבע כי שטחי יהודה ושומרון אינם עונים על ההגדרה המשפטית של " שטחים כבושים" על פי הדין הבינלאומי וכי הקמת ההתנחלויות בשטחים אלה היא חוקית , ולפיכך על המדינה להכשיר את רוב המאחזים שהוקמו . המחלוקת סביב דו " ח" ועדת לוי" היא עמוקה . גורמי ימין תומכים באימוץ הדו"ח ואילו גורמים אחרים שוללים זאת בתכלית . הממשלה לא אימצה את הדו"ח וגם לא שללה את המלצותיו , ועם זאת ברור כי אימוץ הדו"ח או חלקיו יגרור את ישראל לעימות מדיני בזירה הבינלאומית . . 2 בינוי ביהודה ושומרון א . בינוי בעבור האוכלוסייה היהודית הבינוי ביהודה ושומרון שנועד לאוכל...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור