3. המטה לביטחון לאומי

א . דיון בניירות עמדה בנושאי חוץ וביטחון המטה לביטחון לאומי מקיים עבודת מטה מסודרת שבמסגרתה נכתבות ניירות עמדה בנושאי חוץ וביטחון המוגשות לעיונו של המנהיג . בחלק מהנושאים יכולה עמדת המטה לביטחון לאומי להיות שונה מעמדותיהם של גורמי הערכה נוספים , כמו : אמ"ן , המוסד , השב"כ ומשרד החוץ , ועל כן עשויה עמדה זו להפרות את השיח בנושאים מדיניים-ביטחוניים , זאת כדי שלא תתקבע תפיסה אחת העלולה להיות שגויה . ניירות העמדה של המטה לביטחון לאומי נבחנות על ידי המנהיג , והוא אף עשוי לקבלן ולהחליט על התוויית מדיניות חדשה . ב . הכנת ניירות עמדה לתרחישי קיצון בנושאי חוץ וביטחון המטה לביטחון לאומי יכול - מיוזמתו - לבחון תרחישי קיצון בנושאי חוץ וביטחון , כדי לגבש נייר עמדה שיעניק למנהיג ראייה מרחיקת לכת לגבי מה שצופן העתיד , או תובנה שאולי תכין אותו למצבים קשים . המציאות המדינית-ביטחונית של ישראל מורכבת גם כך , ואיתה מתמודדים כל הגורמים המוסמכים - ועדיין יש מקום לבחינת תרחישי קיצון בנושאי חוץ וביטחון . לעת עתה סבירותם של תרחישים אלה נמוכה , אך שינויים אזוריים ובינלאומיים עלולים להעלות סבירות זו . ג . ריכוז ע...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור