2. שירות הביטחון הכללי

א . אישור פעולות מיוחדות בתחומי יהודה , שומרון ורצועת עזה השב"כ פעיל מאוד בקרב האוכלוסייה הפלסטינית בתחומי יהודה , שומרון ורצועת עזה לצורך איסוף מודיעין המשרת את הכוחות המבצעיים שלו ושל צה"ל . לעתים מובאת פעילות מתוכננת של השב"כ בשטחים לאישורו של המנהיג לנוכח הצורך להפעיל שיקול דעת נרחב יותר וכן כדי לבחון עם גורמים נוספים את מגוון התרחישים האפשריים העלולים לנבוע מהפעולה . ב . אישור מעקב אחר אזרחי ישראל הערביים , לרבות חקירות מתוקף סמכותו אחראי השב"כ למעקב אחר אזרחי ישראל הערביים למטרות מניעה של מרי אזרחי בקרב הציבור הערבי ; הסתה לפעולה כנגד המדינה ומוסדותיה ; ריגול ואיסוף מודיעין בעבור מדינות אויב וגורמים עוינים ; סיוע ו / או השתתפות בתכנון וביצוע של פעולות טרור . השב"כ מעדכן את המנהיג בתוצאות מעקב המעלות חשד לעבירות על ביטחון המדינה ומקבל את הנחייתו ואישורו לביצוע מהלכים שונים . ג . גיבוש מדיניות למניעת מעורבותם של גורמי ימין קיצוני באירועי הסתה ואלימות מתוקף סמכותו אחראי השב"כ למעקב אחר גורמים בימין הקיצוני , במטרה למנוע פעילות של הסתה ואלימות נגד ערבים בשטחים או בישראל , וכן למניעת ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור