1. המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים

א . אישור פעולות של סוכני מוסד נגד תכנית הגרעין של איראן המנהיג קובע את מדיניות הפעולה של המוסד בנוגע לתכנית הגרעין האיראנית , שוקל כל פעולה מתוכננת של המוסד שמטרתה סיכול תכנית הגרעין של איראן , מאשר את הפעולות החשאיות , בוחן את תועלתן לאחר ביצוע ומנחה על המשך הפעילות . על פי פרסומים זרים נקשרו סוכני המוסד הישראלי בביצוע פעילויות שונות לסיכול תכנית הגרעין האיראנית . ב . אישור פעולות של סוכני מוסד נגד מדינות עוינות וארגוני טרור המנהיג מאשר מבצעים מיוחדים של סוכני המוסד נגד גורמים שונים במדינות עוינות , נגד בכירים בארגוני טרור , וכן כל מבצע אחר אשר מטרתו לסכל איומים על מדינת ישראל . ג . תיאום ושיתוף פעולה מודיעיני עם ארגוני ביון במערב המוסד נמצא בקשרי שיתוף פעולה מודיעיני עם ארגוני ביון במדינות מערביות , בנושאים הקשורים לאינטרסים מדיניים וביטחוניים של ישראל בזירה הבינלאומית , או בהעברת מידע מסייע למדינה ידידותית הקשור באיומים כלפיה על ידי מדינות , ארגוני טרור או גופים אחרים . מערכות יחסים תקינות בין גופי המודיעין מסייעות לישראל לקבל מידע רגיש וסודי המצוי בידי מדינה ידידותית . ד . הערכות ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור