מוסדות ביטחוניים

מתוקף סמכותו המנהיג אחראי לשלושה מוסדות ביטחוניים חשובים העוסקים במתן הערכות בסוגיות מדיניות-ביטחוניות ובביצוע פעולות חשאיות ושוטפות למען ביטחונה של ישראל , כמו שיפורט להלן :  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור