1. תפיסת הביטחון של ישראל

כינונה של מדינה יהודית בארץ ישראל בתוך מרחב ערבי עוין , של מדינות המבקשות להשמידה , חייב את מנהיגי המדינה בראשית דרכה לגבש את תפיסת הביטחון באופן שיאפשר לה להתמודד עם אתגרי המלחמות הצפויים . נוכח התפתחויות אזוריות ובינלאומיות , מפעם לפעם נדרש המנהיג לדון בתפיסת הביטחון של ישראל ולעדכנה , שכן תפיסת הביטחון משקפת את עיקרי מדיניות החוץ והביטחון של ישראל , כמו שיפורט להלן : א . מלחמת אין ברירה ישראל היא מדינה שוחרת שלום , ופתיחה במלחמה יזומה מצדה כנגד אויביה תהיה על פי תפיסה של מלחמת אין ברירה , קרי אויביה נערכו למלחמה נגדה או הובילו למצב שישראל אינה יכולה להבליג עוד - מצב בלתי-נסבל מבחינת חיי השגרה של תושבי המדינה . יציאה למלחמת אין ברירה תהיה מבוססת על קונצנזוס לאומי רחב . ב . ניהול מלחמה כוללת תפיסת הביטחון של ישראל קובעת קווי מתאר לניהול מלחמה כוללת שבה מעורבות מדינות ערביות , כמפורט להלן : כוחות - גיוס נרחב של חיילי המילואים המהווים את עיקר כוחו של צה"ל והצטרפותו למלחמה לצד חיילי הסדיר , בתוך יממה מקריאה לגיוס פומבי . לחימה - העברה מהירה של הלחימה לשטח האויב . הכרעה - הפעלת מלוא העוצמ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור