ביטחון ישראל

המנהיג נדרש לעסוק ולהכריע בנושאים רבים הקשורים לביטחון ישראל , כמו שפורט לעיל , אך גם בנושאים אחרים , אשר רובם מנוהלים ברמה השוטפת על ידי מערכת הביטחון , וזאת מתוקף סמכותה ואחריותה , כמו שיפורט להלן :  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור