מדיניות הגרעין של ישראל

הנושא הביטחוני הסודי ביותר המסור לאחריות הבלעדית של מנהיגי המדינה ומתי מעט שותפי סוד עלומים הוא קביעת מדיניות הגרעין של ישראל . הסוגיות בהקשר זה הן רבות , כמפורט להלן : . 1 עמימות גרעינית א . הרתעה זה עשרות שנים נוקטת ישראל מדיניות של עמימות גרעינית . ישראל אינה מוסרת נתונים רשמיים באשר ליכולותיה הגרעיניות ואינה מכחישה או מאשרת פרסומים בעיתונות זרה באשר ליכולותיה אלה . מטרתה של העמימות הגרעינית היא ליצור הרתעה נגד כל אויביה של ישראל , שמא ישקלו לצאת למלחמה כוללת נגדה בניסיון להשמידה . ארצות הברית הכירה בצורך של ישראל לקיים מדיניות של עמימות גרעינית ולכן אינה דורשת מישראל לגלות את יכולותיה הגרעיניות לקהילה הבינלאומית . ב . אמנה בינלאומית לאי הפצה של נשק גרעיני ישראל היא אחת המדינות הבודדות בעולם שאינה חתומה על האמנה הבינלאומית לאי הפצה של נשק גרעיני . מבחינת ישראל , חתימה על האמנה משמעותה סוף למדיניות העמימות הגרעינית , אשר תחייב אותה לחשוף את מתקניה ואתריה הגרעיניים ולהעמידם לפיקוח ובקרה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ( סבא . ( א" ג . צנזורה הצנזורה בישראל בכל הנוגע לפרסומים על א...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור