מערכת היחסים עם הרשות הפלסטינית

הסכמי אוסלו משנת 1993 בין מדינת ישראל לנציגי הפלסטינים ציינו את תחילתה של הדרך המדינית ליישוב הסכסוך ארוך השנים בין העם היהודי לעם הפלסטיני . זה כשני עשורים מתנהלים משאים ומתנים בין ההנהגה הישראלית לבין הנהגת הרשות הפלסטינית , זאת בתיווך בינלאומי וכן במגעים ישירים , כדי להגיע להסכם בין הצדדים . בתקופה זו אף היו פרקי זמן של התפרצויות אלימות מצד הפלסטינים שהובילו למהלכים צבאיים של ישראל שנועדו למגר את האלימות ואת הטרור . קיימת מחלוקת אם חלה התקדמות במשא ומתן בין הצדדים במשך השנים שחלפו , ומכל מקום מבלי שנכריע במחלוקת חשוב להציג את הנושאים העומדים היום למשא ומתן בין ישראל לרשות הפלסטינית לקראת השגת הסכם שיביא לסיום הסכסוך וכן להציג סוגיות נוספות הנוגעות לשני הצדדים , כמו שיפורט להלן : . 1 מתווה הפתרון - שתי מדינות לשני עמים האם מדינת ישראל מקבלת את מתווה הפתרון לסכסוך של שתי מדינות לשני עמים באופן שכל הנהגה ישראלית בעתיד תהיה מחויבת לו במשא ומתן עם הרשות הפלסטינית , וזאת כעמדה מדינית המשקפת את הקונצנזוס הישראלי ? האם העמדה המדינית שהצהירו עליה מנהיגי ישראל בפני הקהילה הבינלאומית היא ברת ש...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור