היחסים המיוחדים בין ארצות הברית לישראל

שמירה על מערכת היחסים המיוחדת שבין מדינת ישראל וארצות הברית תהא אחת ממשימותיו החשובות ביותר של המנהיג . במערכת היחסים בין המדינות יש אינטרסים משותפים אך גם אינטרסים נוגדים , שחובה על המנהיג לגשר עליהם שעה שמתגלעת מחלוקת בין המדינות . מערכת היחסים בין ארצות הברית וישראל היא איתנה מתוקף היותה מושתתת על ערכים המשותפים למשטרים דמוקרטיים מערביים , ונשענת על ערכים אוניברסליים ותרבותיים ועל הכרת מקומו של העם היהודי בהיסטוריה האנושית , ומעל הכול על זכותו של העם היהודי למדינה , לשלום ולביטחון . מערכת היחסים בין המדינות היא אינטנסיבית מאוד ומעלה סוגיות רבות לדיון ולהכרעה , כמו שיפורט להלן : . 1 קביעת מדיניות בנוגע לתכנית הגרעין של איראן א . פתרון דיפלומטי למשבר מדיניותו המוצהרת של ממשל אובמה היא להוביל לפתרון המשבר הנוגע לתכנית הגרעין האיראנית בדרכים דיפלומטיות . ארצות הברית נחושה לקיים דיאלוג ישיר עם הגורמים השלטוניים באיראן כדי להגיע להסכמה בדבר הפסקת התכנית הגרעינית למטרות צבאיות , על בסיס הכרזתה כי לא תהיה הכלה של איראן גרעינית . בחירתו של נשיא חדש לאיראן , 2013-ב חסן רוחאני , הנחשב למנהיג מ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור