פרק שני משטר נשיאותי - קביעת מדיניות בנושאי חוץ וביטחון והעם היהודי

בפרק זה נציג סקירה מקיפה על אודות האתגרים המרכזיים שיידרש נשיא המדינה להתייחס אליהם בממשל החדש , כמנהיג שיוביל תהליכים לקביעת מדיניות בנושאים המדיניים-ביטחוניים , בענייני העם היהודי ובסוגיות נוספות שתימצאנה בסמכותו הבלעדית . התכלית בתהליכים אלה תהא להניב באופן ראוי , מקצועי ומושכל קבלת החלטות והכרעות בסוגיות הרבות העומדות לפתחו של נשיא וממשלו . בפרק נציג להלן כל נושא מרכזי ותתי-הסעיפים שלו , דבר המעיד לכתחילה על מורכבות הנושאים והשיקולים הנדרשים . לכל החלטה והכרעה תהיינה נגזרות של השפעה על החלטות והכרעות אחרות ; על היקף ההחלטות וההכרעות הנדרשות מהמנהיג ; על כובד האחריות המוטל על המנהיג בכל צעד שיעשה בשמירה על האינטרסים של מדינת ישראל ; על התלות של המנהיג בתבונתם ומקצועיותם של שרי הממשל ופקידיו , בדרכו לקבלת החלטות טובות ונבונות וחלילה לא מוטעות ושגויות , העלולות לגרום נזק למדינת ישראל . הצגת תתיהסעיפים היא תמציתית , זאת כדי שלא לייגע את הקורא יתר על המידה , אך בל נטעה : מאחורי כל סעיף וסעיף ניצבת פירמידה אנושית וציבורית המקדישה חשיבה ואנרגיה כדי שמלאכתם של אלה העמלים בבסיס הפירמידה תשר...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור