פרק חמישי המיעוט הערבי בישראל

להלן תפורטנה הסיבות שבגינן נציגי המיעוט הערבי בכנסת ישראל מדרדרים את מערכת היחסים בין האוכלוסייה הערבית ובין זו היהודית ואף אינם ממלאים את חובתם כלפי שולחיהם , זאת במסגרת שיטת הממשל הנהוגה - מול האפשרות לשפר את מערכת היחסים בין שתי האוכלוסיות הללו בשיטת הממשל המוצעת , תוך כדי שילובם של המיעוטים בחיי החברה הישראלית ; . 1 נציגי המיעוט הערבי במאבק מתמיד נגד מדינת היהודים בשיטת הממשל הנהוגה , נציגי המיעוט הערבי בכנסת ישראל נסחפים להתבטאויות המקנות חשיבות מיוחדת למאבקו הלאומי של המיעוט הערבי נגד מדינת היהודים . בעיני נציגים אלה גולת הכותרת של פעילותם הפרלמנטרית היא הבעת עמדותיהם בסוגיית המאבק הלאומי המתמשך על ארץ ישראל בין יהודים לערבים . השתתפותם הפעילה בימי ציון מיוחדים , כמו יום האדמה , יום הנכבה ויום הנכסה , רק מחזקת את הפן של עמדותיהם הלאומניות ומקצינה אותו . קיום דיונים מדיניים וביטחוניים בכנסת ישראל מאפשרת לשיח לאומני מתלהם בין חברי כנסת ערבים לחברי כנסת יהודים לתפוס את תשומת הלב הציבורית והתקשורתית , זאת בשל סגנון הדיבור הבוטה והמשפיל , וכן הנאצות והקללות ההדדיות שאינן מוסיפות כבוד ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור