פרק רביעי התחום החברתי-כלכלי

להלן תפורטנה הסיבות שבגינן נושאים חברתיים-כלכליים אינם זוכים להתייחסות מיטבית של ממשלת ישראל בשיטת הממשל הנהוגה , מול יכולתה של ממשלת ישראל , במסגרת שיטת הממשל המוצעת , להעניק לנושאים אלה את מלוא תשומת הלב שנחסכה מהם שנים כה רבות ; . 1 ריסון הקפיטליזם בשיטת הממשל הנהוגה , הקפיטליזם הישראלי הקיצוני תפס לו אחיזה חזקה למדי , המתבטאת בפערים חברתיים עמוקים בין עשירים לעניים ובהבדלי שכר גבוהים במיוחד בין שכר המנהלים הבכירים לשכרם של עובדים מן השורה . ישראל התייצבה לצד ארצות הברית במעלה הטבלה של המדינות שמתקיימים בהן פערים חברתיים גדולים במיוחד המעידים על חוסר שוויון בחברה . מדינת הרווחה הישראלית נמוגה לאטה והתחלפה בקיצוניות אחרת מבית מדרשם של פקידי ציבור ונבחרי ציבור המצדדים בקפיטליזם חסר רסן . אין ספק כי תשומת הלב הציבורית הנתונה כל העת לנושאים מדיניים-ביטחוניים אפשרה לפקידי האוצר לקדם מדיניות קפיטליסטית בגיבוי ראשי הממשלה ובאין מפריע . בשיטת הממשל המוצעת תקבל המדיניות החברתית חשיבות רבה יותר , שכן ממשלת ישראל תהיה מחויבת לתת מענה למצוקות החברתיות . מצב זה יאפשר קביעת מדיניות ראויה יותר בנו...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור