פרק שלישי התחום המדיני-ביטחוני

להלן תפורטנה הסיבות שבגינן נושאים מדיניים-ביטחוניים אינם זוכים להתייחסות מיטבית של ממשלת ישראל או שאינם מתנהלים כהלכה , למרות מרכזיותם בשיטת הממשל הנהוגה . מנגד נתאר כיצד ממשל הנשיא יוכל להעניק לנושאים אלה את מלוא תשומת הלב לקידום מדיניות ולהיערכות לתרחישים שונים , כל זאת בהתנהלות מיטבית במסגרת שיטת הממשל המוצעת . . 1 זמן מנהיגותי בזירה הבינלאומית בשיטת הממשל הנהוגה , ממשלת ישראל אינה ממקסמת את יכולתה להבהיר את עמדותיה המדיניות-ביטחוניות בזירה הבינלאומית , וזאת בשל הזמן שנאלצים ראש הממשלה , שר החוץ ושר הביטחון להשקיע בענייני פנים ובעניינים פוליטיים . הזירה הבינלאומית שוקקת פעילות ומחייבת מענה הסברתי מצד ישראל נוכח האתגרים שמציבים אויביה ומתנגדיה . ואולם , המנהיגות המדינית-ביטחונית , האמורה להוביל את המאבק בזירה הבינלאומית על צדקת עמדותיה של ישראל , אינה פנויה בחלק מזמנה כדי לקיים שיחות ישירות עם מנהיגי העולם , להשתתף בדיונים בינלאומיים חשובים ולהופיע באמצעי תקשורת מרכזיים במטרה להגדיל את התמיכה הבינלאומית באינטרסים המדיניים-ביטחוניים של ישראל העשויים לסייע למערך ההסברה הישראלי . בשיטת ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור