פרק שני היכולת למשול

להלן תפורטנה הסיבות שבגינן בשיטת הממשל הנהוגה מתקשה הממשלה ביכולת למשול , מול האפשרות להעצים את היכולת למשול בשיטת הממשל המוצעת - בממשל הנשיא מהצד האחד ובממשלת ישראל מהצד השני - קרי להגדיל את המתאם בין המדיניות שאושרה וההחלטות השלטוניות שהתקבלו לבין הביצוע והיישום בפועל ; . 1 מסגרות התפקוד של הממשלה בשיטת הממשל הנהוגה , מסגרות התפקוד של הממשלה הן רבות , ובהן : מליאת הממשלה , פורום שרים מצומצם לא רשמי בנושאים מדיניים-ביטחוניים , קבינט מדיני-ביטחוני , קבינט חברתי-כלכלי ועוד שורה ארוכה של ועדות שרים . השרים הבולטים , אולי גם האיכותיים והמוכשרים יותר , שואפים להימנות עם פורום השרים המצומצם או הקבינט המדיני-ביטחוני , שכן מעמדם הציבורי משודרג ביחס לשרים שאינם נמנים עם פורומים אלה . השרים האחרים , הנחשבים לליגת המשנה - מהם שרים חדשים וצעירים חסרי ניסיון ושרים מנוסים אך חסרי תכונות מנהיגות בולטות - אמורים לשאת על כתפיהם את הנושאים החברתיים-כלכליים ולהובילם , ובתוך כך להוביל את יישום המדיניות וההחלטות השוטפות בנושאים החברתיים-כלכליים . מסגרות התפקוד של הממשלה מקבעות מלכתחילה את המצב הבלתי-רצוי ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור