תיקון חוק מימון מפלגות

. 35 סעיף ) 13 ג ) ינוסח מחדש כדלקמן : " הוראות סעיף קטן ( א ) לא תחולנה על התפלגות סיעה בכנסת לפי הוראות סעיף ( 1 ) 59 או ( 2 ) לחוק הכנסת שנעשתה בשנתיים הראשונות שלאחר תחילת כהונת הכנסת , ותחולנה לעניין זה הוראות סעיף קטן . " ( ב )  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור